Vitajte na stránkach občianskeho združenia Svetielko nádeje 

Liečba a hospitalizácia

Všetkým novodiagnostikovaným detským pacientom na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, poskytujeme všestrannú pomoc v ich novej situácii. Ponúkame prevozy vlastnou dopravnou službou či dobrovoľnícku službu – návštevy detí, trávenie voľného času s nimi, spoločné hry, záujem o ich potreby. Zapožičiame mobilné telefóny, notebooky s pripojením na internet, DVD prehrávače. Rodičom pomôžeme pri vybavovaní preukazov ŤZP a ŤZP/S, žiadostí o kompenzácie alebo finančnou pomocou na nevyhnutné potrebné vybavenie i v komunikácii s poisťovňami. Sprostredkujeme pomoc iných občianskych združení.

Poliečebná sociálna pomoc

Aj po odchode z nemocnice máme pre rodičov s chorými deťmi poradenskú pomoc o možnostiach kompenzácií a výpomocí od úradov, pri styku so zamestnávateľom a pod. Ak to zdravotný stav detí dovoľuje, môžu sa zúčastňovať nami usporadúvaných výletov s pacientmi s podobnou diagnózou – pre deti od 5 do 10 rokov vždy s jedným dospelým sprievodcom, od 10 do 18 deti samy. Výlety sú spravidla zážitkovou terapiou, napr. hipoterapia, divadelné predstavenia, tropikárium, pobyty či návštevy atraktívnych miest – Chorvátsko, Vysoké Tatry, Praha, soľná baňa Wieliczka, predstavenie Cirque du Soleil a pod.

Paliatívna starostlivosť

Ide o všestrannú pomoc onkologickému či inak nevyliečiteľne chorému detskému pacientovi, ktorému štandardná medicína nepomohla a zostáva v domácom prostredí, kde sa oňho stará rodina a multidisciplinárny tím. Usilujeme sa, aby v domácom prostredí zvyšok života bol čo najdôstojnejší s materiálnym a zdravotníckym zabezpečením na vysokej úrovni. Do nášho tímu patria: lekár, sestra, psychológ, sociálny pracovník, dobrovoľník a duchovný, ktorí zároveň dokážu viesť aj rodičov a rodinu, ako sa o pacienta starať.

Darujte nám on-line:

Novinky

27. 4. 2017, 15:23

UMB hockey team potešil deti v nemocnici

Včera sme privítali na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v DFNsP vedenie a niekoľko hráčov hokejového tímu Univerzity Mateja Bela - UMB hockey team, ktorý je účastníkom Európskej univerzitnej...

[ viac informácii ]

18. 4. 2017, 15:38

Udeľovanie ocenení Dobrovoľník roka 2016

Národné dobrovoľnícke centrum CARDO už po deviaty raz ocenilo dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným. Občianske združenie Svetielko nádeje sa rozhodlo nominovať na ocenenie Dobrovoľník roka...

[ viac informácii ]

Zobraziť všetky novinky

Svetielko nádeje na Facebooku

25.5.2017 10:07

Skúste uhádnuť, prečo naše deti vyrábali práve lastovičky? :-) Nuž, z okna nemocnice toho veľa nevidieť. Ale keď na jar prilietajú lastovičky, stavajú si hniezda na oknách, z ktorých neskôr vykúkajú drobunké zobáčiky.....

24.5.2017 14:35

Páni moji! My sme si v zápale práce ani neuvedomili, že dnes je ten deň!!! Viete aký? :-) No my práve dnes máme dôvod oslavovať. Aj vďaka vám sme tu už 15 rokov. Náš štatutár MUDr...

23.5.2017 08:10

Milí priatelia, aj vďaka vám sa náš tím detského mobilného hospicu mohol od januára tohto roka postarať o deti z okresu Banská Štiavnica, Poltár, Krupina, Liptovský Mikuláš...

21.5.2017 21:44

Medzi ocenenymi bola aj "nasa" sestricka :-). Gratulujeme vsetkym a dakujeme aj tym neocenenym za ich pracu.

20.5.2017 14:55

Svetielko nádeje malo svoje zastúpenie aj na štafetovom behu v Žiari nad Hronom. Bežali v špeciálnych tričkách, ktoré si dali na vlastné náklady vyrobiť len pre túto príležitosť. Získané medaile chcú venovať deťom v nemocnici...