Vitajte na stránkach občianskeho združenia Svetielko nádeje 

Liečba a hospitalizácia

Všetkým novodiagnostikovaným detským pacientom na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, poskytujeme všestrannú pomoc v ich novej situácii. Ponúkame prevozy vlastnou dopravnou službou či dobrovoľnícku službu – návštevy detí, trávenie voľného času s nimi, spoločné hry, záujem o ich potreby. Zapožičiame mobilné telefóny, notebooky s pripojením na internet, DVD prehrávače. Rodičom pomôžeme pri vybavovaní preukazov ŤZP a ŤZP/S, žiadostí o kompenzácie alebo finančnou pomocou na nevyhnutné potrebné vybavenie i v komunikácii s poisťovňami. Sprostredkujeme pomoc iných občianskych združení.

Poliečebná sociálna pomoc

Aj po odchode z nemocnice máme pre rodičov s chorými deťmi poradenskú pomoc o možnostiach kompenzácií a výpomocí od úradov, pri styku so zamestnávateľom a pod. Ak to zdravotný stav detí dovoľuje, môžu sa zúčastňovať nami usporadúvaných výletov s pacientmi s podobnou diagnózou – pre deti od 5 do 10 rokov vždy s jedným dospelým sprievodcom, od 10 do 18 deti samy. Výlety sú spravidla zážitkovou terapiou, napr. hipoterapia, divadelné predstavenia, tropikárium, pobyty či návštevy atraktívnych miest – Chorvátsko, Vysoké Tatry, Praha, soľná baňa Wieliczka, predstavenie Cirque du Soleil a pod.

Paliatívna starostlivosť

Ide o všestrannú pomoc onkologickému či inak nevyliečiteľne chorému detskému pacientovi, ktorému štandardná medicína nepomohla a zostáva v domácom prostredí, kde sa oňho stará rodina a multidisciplinárny tím. Usilujeme sa, aby v domácom prostredí zvyšok života bol čo najdôstojnejší s materiálnym a zdravotníckym zabezpečením na vysokej úrovni. Do nášho tímu patria: lekár, sestra, psychológ, sociálny pracovník, dobrovoľník a duchovný, ktorí zároveň dokážu viesť aj rodičov a rodinu, ako sa o pacienta starať.

Darujte nám on-line:

Novinky

19. 6. 2017, 13:20

Vynikajúce jedlá a skvelí hostia aj v Trenčíne

Druhé kolo v rámci štvrtého ročníka skvelej kulinárskej akcie s názvom Pomáhať nám chutí sa konalo v Reštaurácia Diva pri Synagóge v Trenčíne v piatok, 16. júna. Šéfkuchár Hotela****Liptovský dvor,...

[ viac informácii ]

14. 6. 2017, 13:38

Na výstave Svetielka nádeje aj paličkované svetlušky

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sme opäť po roku dostali priestor oboznámiť vás s projektmi a prácou Svetielka nádeje. Od 9. júna do 14. júla 2017 si tu môžete pozrieť výstavu pri...

[ viac informácii ]

Zobraziť všetky novinky

Svetielko nádeje na Facebooku

28.6.2017 11:00

Pridáte sa? Pre deti a rodiny, ktoré sa u nás liečia, je to nesmierne dôležité. Ďakujeme ;-)...

28.6.2017 08:59

Lučatínska 11 sa tento rok konala už po 6.krát. Nechýbali sme tam ani my už po tretíkrát. :-) Ďakujeme Marek Vojnik!!!

27.6.2017 15:12

https://www.bigon.sk/blog/z-kazdeho-nakupu-nad-50-odlozime-5-pre-o-z-svetielko-nadeje ...alebo kto chce, spôsob nájde...:-) Plánujete nákup počítača? Pomôžete aj nám, ak si vyberiete práve v BigOn...

27.6.2017 08:50

Spojár Kafe&Klub v Banskej Štiavnici zorganizoval zaujímavú akciu. Kto si dal kerku, podporil Svetielko nádeje. :-) Podvečer sme prijali pozvanie do klubu a hlavní organizátori nám odovzdali šek na krásnych1.255 eur...

26.6.2017 14:02

... takto sa u nás na oddelení vyrábali poďakovania pre našich darcov a podporovateľov. Nevyrábal iba Nikolas, vyrábali aj maminky a ostatné deti. Ale keď náš Niko sa tak ľúbi fotiť...:-)...