Vitajte na stránkach občianskeho združenia Svetielko nádeje 

Liečba a hospitalizácia

Všetkým novodiagnostikovaným detským pacientom na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, poskytujeme všestrannú pomoc v ich novej situácii. Ponúkame prevozy vlastnou dopravnou službou či dobrovoľnícku službu – návštevy detí, trávenie voľného času s nimi, spoločné hry, záujem o ich potreby. Zapožičiame mobilné telefóny, notebooky s pripojením na internet, DVD prehrávače. Rodičom pomôžeme pri vybavovaní preukazov ŤZP a ŤZP/S, žiadostí o kompenzácie alebo finančnou pomocou na nevyhnutné potrebné vybavenie i v komunikácii s poisťovňami. Sprostredkujeme pomoc iných občianskych združení.

Poliečebná sociálna pomoc

Aj po odchode z nemocnice máme pre rodičov s chorými deťmi poradenskú pomoc o možnostiach kompenzácií a výpomocí od úradov, pri styku so zamestnávateľom a pod. Ak to zdravotný stav detí dovoľuje, môžu sa zúčastňovať nami usporadúvaných výletov s pacientmi s podobnou diagnózou – pre deti od 5 do 10 rokov vždy s jedným dospelým sprievodcom, od 10 do 18 deti samy. Výlety sú spravidla zážitkovou terapiou, napr. hipoterapia, divadelné predstavenia, tropikárium, pobyty či návštevy atraktívnych miest – Chorvátsko, Vysoké Tatry, Praha, soľná baňa Wieliczka, predstavenie Cirque du Soleil a pod.

Paliatívna starostlivosť

Ide o všestrannú pomoc onkologickému či inak nevyliečiteľne chorému detskému pacientovi, ktorému štandardná medicína nepomohla a zostáva v domácom prostredí, kde sa oňho stará rodina a multidisciplinárny tím. Usilujeme sa, aby v domácom prostredí zvyšok života bol čo najdôstojnejší s materiálnym a zdravotníckym zabezpečením na vysokej úrovni. Do nášho tímu patria: lekár, sestra, psychológ, sociálny pracovník, dobrovoľník a duchovný, ktorí zároveň dokážu viesť aj rodičov a rodinu, ako sa o pacienta starať.

Darujte nám on-line:

Novinky

24. 11. 2016, 07:52

Ďakujeme za vašu priazeň, nielen tú čitateľskú...

... týmito slovami sa končí úvodník v našich novinách, ktorým sme dali názov Svetielkoviny. Sú výsledkom projektu zrealizovanému vďaka vašej podpore, pretože vy ste nám dali najviac hlasov a tým nás posunuli...

[ viac informácii ]

16. 11. 2016, 08:01

Na Martina so svetielkami

Nočný orientačný beh dvojíc Banskou Bystricou rozžiaril svetielkami mesto pod Urpínom v piatok, 11. novembra. Hoci na Martina nesnežilo, ani hustý dážď neodradil desiatky odhodlaných bežcov prísť si...

[ viac informácii ]

Zobraziť všetky novinky

Svetielko nádeje na Facebooku

2.12.2016 12:19

Vďaka projektu Tesco a vašim hlasom sme mohli priniesť na oddelenie niečo nové. Fotografický krúžok, tvorenie novín, hádanie pracovnej náplne teskáčov prostredníctvom hry inkognito...:-) Ďakujeme... ps...

30.11.2016 12:49

Pozrite, ako akcia Race for children, z roka na rok získavala na sile... Z roka na rok bol výťažok väčší. Veľmi sa tešíme, že organizátori tohto podujatia v akcii pokračujú aj tento rok. Ak ste si ešte termín nepoznačili, tak 4.12...

28.11.2016 10:13

Stretnutie rodín Jednou z najväčších radostí a naplnení človeka je rodičovstvo. Žijeme radosťami a starosťami našich detí...

27.11.2016 15:00

Takto pred týždňom sme boli na skvelej akcii pod nádherným trenčianskym hradom. Privítali nás futbalisti AS Trenčín pod vedením Petry Drábovej...

25.11.2016 13:32

Potrebujeme 5 ks predlžovačiek s tromi zásuvkami a vypínačom s dĺžkou aspoň 5m a 1 ks 10m...