Vitajte na stránkach občianskeho združenia Svetielko nádeje 

Liečba a hospitalizácia

Všetkým novodiagnostikovaným detským pacientom na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, poskytujeme všestrannú pomoc v ich novej situácii. Ponúkame prevozy vlastnou dopravnou službou či dobrovoľnícku službu – návštevy detí, trávenie voľného času s nimi, spoločné hry, záujem o ich potreby. Zapožičiame mobilné telefóny, notebooky s pripojením na internet, DVD prehrávače. Rodičom pomôžeme pri vybavovaní preukazov ŤZP a ŤZP/S, žiadostí o kompenzácie alebo finančnou pomocou na nevyhnutné potrebné vybavenie i v komunikácii s poisťovňami. Sprostredkujeme pomoc iných občianskych združení.

Poliečebná sociálna pomoc

Aj po odchode z nemocnice máme pre rodičov s chorými deťmi poradenskú pomoc o možnostiach kompenzácií a výpomocí od úradov, pri styku so zamestnávateľom a pod. Ak to zdravotný stav detí dovoľuje, môžu sa zúčastňovať nami usporadúvaných výletov s pacientmi s podobnou diagnózou – pre deti od 5 do 10 rokov vždy s jedným dospelým sprievodcom, od 10 do 18 deti samy. Výlety sú spravidla zážitkovou terapiou, napr. hipoterapia, divadelné predstavenia, tropikárium, pobyty či návštevy atraktívnych miest – Chorvátsko, Vysoké Tatry, Praha, soľná baňa Wieliczka, predstavenie Cirque du Soleil a pod.

Paliatívna starostlivosť

Ide o všestrannú pomoc onkologickému či inak nevyliečiteľne chorému detskému pacientovi, ktorému štandardná medicína nepomohla a zostáva v domácom prostredí, kde sa oňho stará rodina a multidisciplinárny tím. Usilujeme sa, aby v domácom prostredí zvyšok života bol čo najdôstojnejší s materiálnym a zdravotníckym zabezpečením na vysokej úrovni. Do nášho tímu patria: lekár, sestra, psychológ, sociálny pracovník, dobrovoľník a duchovný, ktorí zároveň dokážu viesť aj rodičov a rodinu, ako sa o pacienta starať.

Novinky

13. 1. 2017, 14:42

Otvorené srdcia, vrúcnosť a ľudskosť

Koncert v Hliníku nad Hronom venovaný Svetielku nádeje sa konal už po druhýkrát a opäť v predvianočnom čase. Ďakujeme PhDr. Tatiane Ladiverovej, riaditeľke Súkromnej ZUŠ Hliník nad Hronom, ako aj celému...

[ viac informácii ]

13. 12. 2016, 10:32

Adventný benefičný koncert Svetlo pre nádej

Príjemným zastavením v predvianočnom období bol adventný benefičný koncert, ktorý naše občianske združenie zorganizovalo v nedeľu, 11. decembra 2016. Vďaka ústretovosti Farnosti Banská Bystrica sme...

[ viac informácii ]

Zobraziť všetky novinky

Svetielko nádeje na Facebooku

20.1.2017 12:52

Dnes má svoj veľký deň malá Tamarka, ktorá oslavuje 4. narodeniny. Pripravili sme pre ňu darčeky a nechýbali ani úžasné usmiate tortičky, ktoré vyčarili úsmev aj na Tamarkinej tváričke...

19.1.2017 15:05

http://www.svetielkonadeje.sk/novinky.php?...

18.1.2017 09:15

Je to pre nás nesmierne dôležité... Ďakujeme za zdieľania.

17.1.2017 15:38

Milí priatelia, ak dieťa zasiahne onkologické ochorenie, spôsobí to nesmiernu ranu v živote celej rodiny. Svetielko nádeje už 14 rokov stojí pri týchto rodinách a pomáha im zdolávať tú najťažšiu cestu...

17.1.2017 09:14

“Chcela by som sa za celú moju rodinu ešte raz poďakovať za vašu pomoc pri starostlivosti posledných dní našej dcéry. Boli ste dobrými radcami, zdravotníkmi, psychickou oporou celej našej rodiny...