Projekt Dobrovoľnícka návštevná služba

Cieľ

Poslaním je organizovať pravidelné návštevy detských onkologic-kých pacientov hospitalizovaných na KPOH a prispieť k zlepšeniu ich psychosociálnych podmienok. Chceme spríjemňovať nemoc-ničný pobyt dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnu-té zo svojho domáceho prostredia, formou hier, čítania knižiek, kreslenia či rozvíjania tvorivých schopností, pri ktorých aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky hospita-lizácie. Pre rodičov hospitalizovaných detí, ktorí trávia v nemoc-niciach so svojimi deťmi celé mesiace, chceme priniesť svojou prítomnosťou možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy.