Projekt Dobrovoľnícka návštevná služba

Cieľ

Poslaním je organizovať pravidelné návštevy detských onkologických pacientov hospitalizovaných na KPOH a prispieť k zlepšeniu ich psychosociálnych podmienok. Chceme spríjemňovať nemocničný pobyt dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnuté zo svojho domáceho prostredia, formou hier, čítania knižiek, kreslenia či rozvíjania tvorivých schopností, pri ktorých aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky hospitalizácie.

Pre rodičov hospitalizovaných detí, ktorí trávia v nemocniciach so svojimi deťmi celé mesiace, chceme priniesť svojou prítomnosťou možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy.