Incidencia a kurabilita nádorov v detskom veku v Slovenskej republike

Incidencia a kurabilita nádorov v detskom veku v Slovenskej Republike

Emília Kaiserová1, Eva Bubánska2, Irina Oravkinová,
Terézia Stančoková2, Zuzana Šubová1, Lukáš Plank4

  • 1 Detská onkologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
  • 2 Detské onkologické oddelenie DFNsP, Banská Bystrica
  • 3 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
  • 4 Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin

Incidencia nádorových chorôb u detí v Slovenskej republike kolísala v rokoch 1991 – 2002 v rozmedzí 115,2 – 143 na 1 milión 0 – 14-ročných a 156 – 196 na 1 milión 15 – 19-ročných. Mierne stúpajúci trend sa ukázal len v druhej skupine chorých. Najčastejšie malignity u detí sú akútne lymfoblastové leukémie a nádory centrálneho nervového systému. Do 5. roku života sú okrem nich typické embryonálne nádory (neuroblastóm, Wilmsov nádor, retinoblastóm). Po 10. roku života stúpa incidencia Hodgkinovho lymfómu, osteosarkómov a karcinómov.

Liečba chorých s malignitami do 18. roka života je centralizovaná v troch detských onkologických centrách. Prežívanie sa v ostatných 10 rokoch významne zlepšilo. Celkové 4-ročné prežívanie (OS) z rokov 2000 – 2003 je 76 % v porovnaní so 63 %-ným 5-ročným prežívaním z rokov 1990 – 1994. OS viac ako 75 % sa dosiahol pri akútnej lymfoblastovej leukémii, nehodgkinovom a Hodgkinovom lymfóme, retinoblastóme, Wilmsovom nádore, nádoroch zo zárodkových buniek a sarkómoch mäkkých tkanív. Najhoršie prežívanie bolo pri akútnej nelymfoblastovej leukémii (56 %) a nádoroch pečene (41 %).

Kľúčové slová: nádorové choroby u detí, incidencia, prežívanie, výsledky liečby.

Kľúčové slová MeSH: nádory – dieťa; incidencia; prežívanie; výsledok liečby; Slovensko.

Detská onkológia

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €