Miroslav Snopko

Narodil sa v r. 1968, vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici, pracoval ako samostatný odborný technický pracovník investícií v Domácich potrebách š.p. a potom ako obchodný zástupca vo firmách Slovimex a Xenon.

Do OZ Svetielka nádeje nastúpil ako vedúci dopravnej služby v marci 2008.

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €