Náš tím

Stáli zamestnanci:

Veronika Rosová

riaditeľka

Kontakt:

 • mobil: +421 908 073 073
 • e-mail:

Miroslav Snopko

prepravná služba

Kontakt:

 • mobil: +421 918 988 226
 • e-mail:

Mgr. Ľuboš Moravčík

sociálny pracovník, koordinátor dobrovoľníkov

Kontakt:

 • mobil: +421 915 878 767
 • e-mail:

Mgr. Ingrid Škropeková

fundraiser

Kontakt:

 • mobil: +421 910 949 940
 • e-mail:

Mgr. Vanda Prandorfyová

fundraiser

Kontakt:

 • mobil: +421 911 949 940
 • e-mail:

Olga Moškurjáková

projektový manažér

Kontakt:

 • mobil: +421 905 585 004
 • e-mail:

Bc. Juliana Holosová

liečebný pedagóg

Kontakt:

 • mobil: +421 918 858 581
 •  


Členovia rady:

 • Bician Pavel – predseda združenia
 • Jančová Jolana
 • Obšajsník Igor
 • Rosová Veronika
 • Škropeková Ingrid
Členovia združenia:

 • Dobrotová Zuzana
 • Holosová Juliana
 • Holubová Lenka
 • Hubáčková Eva
 • Lauková Mária
 • Moravčík Ľuboš
 • Moškurjaková Olga
 • Piterka Ján
 • Prandorfyová Vanda
 • Snopko Miroslav
 • Spiššák Libor


Zakladajúci členovia:

 • Bician Pavel
 • Bernátová Adriana
 • Dubberke Michael
 • Laho Ladislav
 • Škripková Štefánia