Verejná zbierka Nie je halier ako halier

Cieľ

Získať finančné prostriedky na zakúpenie lekárskych prístrojov, financovanie výletov a pobytov v prírode pre bývalých pacientov a modernizáciu interiéru detského centra FNsP F. D. Roosevelta.

Realizácia

Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala v priestoroch hypermarketov a väčších obchodných domov v stredoslovenskom regióne (spolu 13 miest). Akciu mediálne podporili Slovenský rozhlas a Rádio Lumen, reklamné spoty sa vysielali v regionálnych TV v miestach konania zbierky.