Koncert pre úsmev detí

Vianoce už boli takmer na spadnutie, keď sa 21. decembra 2017 v Aule SZU v Banskej Bystrici uskutočnil Vianočný koncert pre úsmev detí od Slovenskej Zdravotníckej Univerzity.

Moderátor večera Pinďo dal na úvod slovo kvestorovi SZU Ing. Igorovi Naňovi, ktorý vysvetlil, prečo sa rozhodli pripraviť koncert s charitatívnym podtónom a ako vznikla myšlienka pomôcť práve deťom na detskej onkológii v Banskej Bystrici prostredníctvom Svetielka nádeje. K tejto myšlienke sa podľa jeho slov od začiatku veľmi ochotne pridali mnohí dobrí ľudia, ktorých oslovili a tiež muzikanti, ktorí prijali pozvanie účinkovať. Pri organizovaní koncertu mali skrátka šťastie na ľudí „ktorí nemyslia len na to, ako posunúť dopredu seba, ale myslia aj na to, ako posunúť druhých.“ Ing. Naňo vyjadril tiež ambíciu, urobiť z tohto koncertu vždy v závere roka tradíciu.

Úvod koncertu patril najmilším účinkujúcim, deťom z detského súboru Zvonček, ktorým patril ten najsrdečnejší potlesk. Po nich sa mikrofónu ujal výborný spevák Matej Vetrák. S obrovským potleskom sa stretlo vystúpenie úspešného talentovaného gitaristu Davida Bíleka. Svojou famóznou hrou na gitare si doslova podmanil publikum. Bonbónikom na záver bolo vystúpenie kapely Slovak Tango. V uponáhľanom predvianočnom čase bolo stretnutie so skvelými umelcami príjemným zastavením. Podarilo sa im pripraviť nám krásny umelecký večer, ktorý v nás zanechal silný zážitok.

Ak organizátorom koncertu pod vedením Ing. Naňu vydrží nadšenie, veríme, že sa aj o rok môžeme tešiť na koncert, ktorý opäť hudbou pohladí naše srdcia.

Výťažok z koncertu vo výške 985, 70 eur nám odovzdal riaditeľ Auly SZU Mgr. Patrik Trnka, ktorému patrí naše poďakovanie za ústretovosť v čase príprav koncertu.

« Nazad na predchádzajúcu stránku

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €