Čo pripravujeme

  • Rozšírenie dopravnej služby
  • Kaplnka v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice