Výlet do soľnej bane Wielicka, Poľsko

Cieľ

Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť soľnú baňu.

Realizácia

Výlet sme zorganizovali pre 31 detí dňa 6. novembra 2010. Výlet bol určený pre deti liečené na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Každé dieťa si mohlo vziať so sebou jedného rodinného príslušníka. Wieliczka je jedna z najstarších soľných baní vôbec a funguje od 13. storočia. Prehliadka bane je zážitok.

Veľké siene, sochy zo soli, slané jazerá, cesta výťahom niekoľko desiatok metrov pod zem, obed v podzemnej reštaurácii...

Výlet sa všetkým veľmi páčil.