Výlet do soľnej bane Wielicka v Poľsku

Cieľ

Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť soľnú baňu.

Realizácia

Jednodňový výlet organizovaný pre deti liečené v detskom onkocentre a ich rodinných príslušníkov dňa 13. 11. 2004 – spolu 50 osôb. Pretože v autobuse sme mali voľné miesta, doplnili sme tento počet o deti z detského domova na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici o 11 osôb.

Projekty - Výlet do soľnej bane Wielicka 1

Projekty - Výlet do soľnej bane Wielicka 1 Projekty - Výlet do soľnej bane Wielicka 1 Projekty - Výlet do soľnej bane Wielicka 1 Projekty - Výlet do soľnej bane Wielicka 1

Soľná baňa, ktorá sa nachádza na zozname UNESCO od roku 1978, je jedna z najúžasnejších atrakcií v Poľsku. Prehliadka začína množstvom chodieb, ktoré sú plné sôch a skulptúr a pokračuje kaplnkou sv. Antona z konca 17. storočia. Stropné reliéfy vytesané talentovanými baníkmi obsahujú výjavy z Nového zákona.

Prehliadka pokračuje pohľadom na soľné jazero, ktoré obsahuje 300 gramov soli na liter, a halu dosť veľkú na to, aby ňou preletel teplovzdušný balón. Prehliadka sa končí v útulnej podzemnej reštaurácii a návštevou obchodíka so suvenírmi. No a nakoniec vás vysokorýchlostný výťah vyvezie späť na povrch.